Posted 24-06-14 Viewed 39

ลงโฆษณาโดย OpenRice

เปิ่นกาแฟโบราณ รีวิวร้านอาหาร
ที่ตั้ง : สาขาตลาดปทุมธานี ถนนเทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ : --
ราคา : ต่ำกว่า 100 บาท
0 vs 0 vs 0
รสชาติ บรรยากาศ บริการ
ความสะอาด ความคุ้มราคา
เมนูแนะนำ : กาแฟโบราณ
สัญชาติ : --
ประเภทอาหาร : --
ลักษณะร้าน : ร้านชา / กาแฟ
ลักษณะพิเศษ : --
Provided By
รายละเอียดร้านอาหาร
ร้านชา / กาแฟ
ต่ำกว่า 100 บาท
ติดต่อผู้ให้บริการ
สาขาตลาดปทุมธานี ถนนเทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก จ.ปทุมธานี
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.