ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย espada
ที่ตั้ง
สมุทรปราการ
Contact No. 02-7108008/02-7108008
31-08-10 308 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


SN.DENKI เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการให้บริการกับ วิศวกรรมไฟฟ้า ดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าครบวงจร ทั้งงานด้าน วิศวกรรม ติดตั้ง 
รับแก้ปัญหางานไฟฟ้า พร้อมให้คำปรึกษา โดยมีทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญพิเศษ และประสบการณ์สูงมากทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของไทย การทำงานภายใต้ มาตรฐานญี่ปุ่น


    *  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)
    * ตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK (ACB ( Function Test ) & CAP. BANK Check)
    * ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Thermo Scand (Electrical System Check, Thermo Scan)
    * ออกแบบ - คำนวณ - ขออนุญาต (Design - Estimate - Approve)
    * รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation)
    * ประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB) (Switch Board Maker ( MDB )
    * ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน (Improve Electrical System)
    * ติดตั้ง โคมไฟ ระบบแสงสว่าง (Lighting System)
    * เดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน (Cable Feeder)
    * บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance ( PM ))
    * ที่ปรึกษา ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
    * ออกแบบระบบไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ออกแบบตู้ MDB

รับเหมาเดินไฟ ออกแบบระบบไฟฟ้า

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.