ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย Royal Lotus Co., Ltd.
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 08 6302 0500/0 2693 8279-80
30-10-06 1175 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

               โรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ได้เปิดทำ  การสอนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันหอมระเหยทั้งหลักสูตร เบื้องต้น,ชั้นสูง และยังมีหลักสูตรต่างๆอีกมากมาย เมื่อ เรียนจบแต่ละหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งได้รับ การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. น้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น

- ระยะเวลา ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง

- ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง

- รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 65 ชั่วโมง

 

2. น้ำมันหอมระเหยชั้นสูง

- ระยะเวลา ภาคทฤษฎี 64 ชั่วโมง

- ภาคปฏิบัติในเวลาเรียน 60 ชั่วโมง

- ภาคปฏิบัตินอกเวลาเรียน 20 ชั่วโมง

- รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 144 ชั่วโมง

 

3.  การนวดตัวด้วยน้ำมันหอมระเหย

- ระยะเวลา ภาคทฤษฎี 8 ชั่วโมง

- ภาคปฏิบัติในเวลาเรียน 32 ชั่วโมง

- ภาคปฏิบัตินอกเวลาเรียน 20 ชั่วโมง

- รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 60 ชั่วโมง

 

ติดต่อ :  Royal Lotus

ที่อยู่ : 38/17 13 ถ บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 08 6302 0500 , 0 2693 8279-80

อีเมลล์ :  sarocha410@hotmail.com

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.thaiaromatherapy.net

 

* ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่เห็นโฆษณาจาก 88DB  10-30% *

COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.