ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ที่ตั้ง
25/14 ถนนท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Contact No. 039-319888 (???? 24
19-07-10 3855 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี (Bangkok Hospital Chanthaburi)
 

โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี (Bangkok Hospital Chanthaburi)

ประวัติโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ปีพุทธศักราช 2532 โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี เปิดให้บริการประชาชน โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน
และด้วยความตั้งใจอย่างสูงจากบุคลากรทุกคนที่ให้บริการ ตลอดจนการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการมาตลอดเวลากว่า 16 ปี

ด้วยความจริงที่ว่าเทคโนโลยีย่อมถูกพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับวิทยาการที่ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี
จึงทำการร่วมทุนกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ในปีพุทธศักราช 2537 ทำให้ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นระบบมาโดยตลอด
จนกระทั่ง ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืน ในปีพุทธศักราช 2546 โรงพยาบาลได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ และปรับปรุงอาคารเก่า
เพื่อรองรับการขยายตัวของการให้บริการกับประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในทุกๆ ด้าน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ
ที่มีคุณภาพระดับสากล และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ในปีพุทธศักราช 2547

 

ปัจจุบัน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดจันทบุรี หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพระดับสากล ให้บริการทางด้านการแพทย์ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่ทำงานกันเป็นทีม ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
พร้อมทั้งระบบงานที่มีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนบุคลากรที่พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม รวมทั้งมีระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
และส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนจากระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่จะดูแลผู้ป่วยได้ถึงระดับสูงสุดทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการศูนย์เฉพาะโรคโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

 

เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมทุกโรคร้าย โรงพยาบาลจึงเตรียมความพร้อมของศูนย์เฉพาะโรคไว้ให้บริการอย่างครบครัน

*  ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
*  ศูนย์ผู้ป่วยหนักวิกฤต
*  ศูนย์ศัลยกรรมและศัลยกรรมเฉพาะโรค
*  ศูนย์ศัลยกรรมความงาม
*  ศูนย์เต้านม
*  ศูนย์รังสีวิทยา
*  ศูนย์ MRI
*  ศูนย์อายุรกรรมและอายุรกรรมเฉพาะโรค
*  ศูนย์หัวใจ
*  ศูนย์มะเร็ง
*  ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
*  ศูนย์โรคไต และไตเทียม
*  ศูนย์กุมารเวช
*  ศูนย์สุขภาพสตรี
*  ศูนย์ทันตกรรม
*  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


เทคโนโลยีทันสมัย

เพื่อสนับสนุนการรักษาของทีมแพทย์ ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีมีเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย อาทิ เช่น

*  เครื่อง Magnetic Resonance Imaging : MRI
*  เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล
*  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
*  เครื่องเอกซเรย์มะเร็งเต้านม
*  เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
*  เครื่องสลายนิ่ว
*  เครื่องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก Dexa
*  เครืองตรวจคัดกรองการได้ยินของทารก
*  ห้องผ่าตัดใหม่ สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ด้วยระบบเครื่องปรับอากาศแบบใหม่
*  กล้องส่องทางเดินอาหารชนิด Nasogastroscope ใหม่ล่าสุด
*  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram : EEG
*  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Electromyelogram : EMG
*  ฯลฯ


พร้อมทั้งห้องตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่ได้มาตรฐานการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ผลรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระดับสูงแก่ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ให้เกิดความไว้วางใจที่ยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ “ความวางใจคือ สิ่งสำคัญที่สุด”ติดต่อเรา

Call Center โทร. 039-319888 (ตลอด 24 ชม.)
Email : callcenter@bangkokchanthaburi.com


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. (039) 319-888
http://www.bangkokchanthaburi.com/

ให้บริการมาเป็นเวลา
ไม่ระบุ
ติดต่อผู้ให้บริการ
25/14 ถนนท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.