ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย สอนขับรถ พัทยา
ที่ตั้ง
พัทยา
Contact No. 08-3444-1415/08-6391-3185
24-04-11 5695 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
ธณากรสอนขับรถยนต์
ThanakornDriving
124/99 .10 . L.Kพาวิลเลียม ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
Tel. 038-723-674, 08-3444-1415, 08-6391-3185 Fax. 038-232637Call. 08-1450-1558  English Information.

สอนขับรถยนต์เกียร์
ธรรมดาออโต้

สอนโดย
...ครู บุรุษสตรี
พร้อมพาไปสอบใบอนุญาตขับรถ ไทย สากล  ฟรี!
บริการ รับ-ส่ง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตราค่าเรียนขับรถยนต์เกียร์ ธรรมดา-ออโต้
Tuition rates Driving manual transmission - Auto

จำนวนชั่วโมง / Hoursราคา(บาท) / Baht
41,500
82,900
154,900
205,900
  สอบถามเพิ่มเติม/นัดเวลาเรียน โทร.08-3444-1415, 08-6030842จุดมุ่งหมาย  / Aim 

§
 เพื่อให้ผู้เรียนขับรถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ มีทักษะที่ดี มีความกล้า ความมั่นใจและกล้าที่จะขับรถคนเดียวเมื่อเรียนจบ
To provide learners drive can drive a car with good skills with confidence and courage to dare to drive alone when completed

§
เพื่อให้ผู้เรียนขับรถยนต์ได้รู้ การใช้รถ ใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
So provide learners to know and drive a car on the road and follow the traffic rules properly and safely


§
เพื่อให้ผู้เรียนขับรถยนต์ สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนสอบใบอนุญาตขับรถได้
So provide learner can test driving permit driving through

§
เพื่อให้ผู้เรียนขับรถยนต์ สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนนำไปประกอบอาชีพได้
 So provide learner can driving the knowledge that learn bring to the profession.

§
หลักสูตรการฝึกขับรถยนต์ของเราสามารถเรียนได้ทุกท่าน ไม่ว่าท่านเคยฝึกขับรถมาบ้างหรือไม่เคยขับรถเลยก็ตาม
Driving training courses our Can learn you. Whether the driver had some training or have never even ran it.


ความปลอดภัยและความรับผิดชอบ /
Safety and responsibility
§
ในการฝึกขับรถยนต์ทุกครั้ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกขับรถ บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นเอง
To practice driving. If an accident during practice driving. The company will pay for repairs and other expenses incurred
 
§ รถฝึกขับมีประกันภัยและ พ...
คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้บาดเจ็บ ทุกคัน
The Training cars have Insurance Protection Act and injured the driver and every car.

§
ผู้ฝึกสอนมีประสอบการในการสอนเป็นอย่างดี
Trainers are professional in teaching as well

§
รถยนต์ที่ใช้ฝึกขับมีเบรกช่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนและครูฝึก
Car used to practice driving have brake assist. For the safety of learner and instructors.

§
ในวันที่เรียนขับรถยนต์ มีบริการ รับ- ส่ง ฟรี!!  ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(กรุณาแจ้งสถานที่ รับ-ส่ง ล่วงหน้าหรือในขณะที่จองเวลาเรียน)
On day Driving. Have a shuttle service for free! No additional cost.
 (Please point - to send in advance or at the time of booking driving)

§
การสอบใบอนุญาตขับรถบริษัทจะพาไปสอบจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตขับรถ(ตามนัดหมายที่บริษัทกำหนด)
Driver's license exam. The company will take the exam until they are licensed to drive. (By appointment at the company.)

§
ในวันที่ไปสอบใบอนุญาตขับรถ ทางบริษัทจะพาไปสอบฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่คิดเวลาเรียน
On
the driver's license exam. The company will take the exam for free. Without charge. And not thinking time to study.

§
การนับเวลาเรียนนับเฉพาะวันที่มาเรียนเท่านั่น!!
The count tuition time of. Only time will count at Practice driving

หลักสูตรสอน
/ Courses

§
ทฤษฎีหลักการทำงานของรถยนต์ การใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์และ การขับรถยนต์อย่างถูกต้อง (การใช้คันเร่ง เบรก คลัตช์ เกียร์ พวงมาลัย และการใช้สวิทซ์ปิด- เปิดต่างๆรวมไปถึงการปรับแบะที่นั่งของผู้ขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัย)Theory of car the use of equipment within the vehicle and driving a car correctly. (Using the accelerator and break clutch steering gear using the switch on - off, including the adjustment of the seats correctly and safely.)

§
ฝึกการขับรถยนต์ เดินหน้า-ถอยหลัง  การหยุดรถ
Training driving forward - backward,
Stop the car.

§
ฝึกการขับรถยนต์ เลี้ยวซ้าย- เลี้ยวขวา และการกลับรถ การกลับรถง
Training driving turn left - turn right and u-turn.

§
ฝึกการขับรถยนต์ เพื่อใช้ในการสอบใบอนุญาตขับรถ
Training driving test for the license
1.

ขับรถเดินหน้า
-ถอยหลังในทางตรง   
Driving forward – backward.

2.
การจอดรถชิดขอบทาง (ฟุตบาท) ไม่เกิน 25 ซม.  
Wayside parking (footpath) not exceeding 25 cm
.
3. การขับรถถอยหลังเข้าจอดช่องว่างด้านซ้าย
  
To driving backward into parking spaces on the left.

§
ฝึกการขับรถยนต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
  Training of driving to driving in everyday life.

-  
ฝึกการขับรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก(ถอยเข้าซอง)
Learn to drive back to park in a rectangular box.

-  
ฝึกการหยุดรถและออกรถบนถนนลาด(การติดสะพาน)
Training stop the car and the cars on the road slope.

-  
ฝึกการขับรถยนต์ออกถนนใหญ่
Driving off the main road and the city.

-  
ฝึกการขับรถยนต์เข้าไปในซอยแคบๆในสถานการณ์จริง
Driving into the small soi in the real world.

-   ฝึกการขับรถยนต์ในถนนที่ผู้เรียนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน(ผู้เรียนสามารถกำหนดเส้นทางการขับรถได้)

Drive in the road the learner use in everyday life.
 (Learners can driving the set the path)

.
-  
ฝึกการขับรถยนต์ขึ้นห้างฯ
Driving into shopping center

.
-  
ฝึกการขับรถยนต์ในทางพิเศษ (ทางด่วน)
Driving on the expressway. (Highway)

-  
ฝึกการขับรถยนต์ เข้าสถานีจ่ายน้ำมัน(ปั้มน้ำมัน) และการเติมลมยางรถยนต์
Driving to petrol station. (petrol pump)


-  
ฝึกการขับรถยนต์ในเวลากลางคืน
Train automobile driving on during nighttime.

§
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์
   Teaching care maintenance.

ü บริการพาไปสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  ไทย-สากล
Service to take test. Driving license. Motorcycle Thai-International
ü บริการรับจองรถยนต์ใหม่ป้ายแดงทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พร้อมส่วนลดและของแถมต่างๆ (สามารถรับรถได้ไม่เกิน 30
วัน)
New vehicle service booking. All versions of all brands. With premium discounts and various (the car can’t exceed 30 days).
ü บริการรับต่อทะเบียน(ภาษี) โอน ย้าย แจ้งแก้ไขรายการต่างๆ(เปลี่ยนสี
เปลี่ยนเครื่องยนต์) รถทุกประเภท
Service to register: (tax) to transfer the items to edit notification (change colors - change engine) vehicles of all types.
ü บริการรับต่อ พ...ประกันภัยรถยนต์ประเภท1,2,3,4
และประเภททุกชนิด
Service
to the Act. Cars and car insurance categories 1,2,3,4. All types.
ü
บริการรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์
Car  Credit  Service.
ü
บริการรับ จำนำ จำนอง ขายฝาก บ้านและที่ดิน
Mortgagee sale service home and land.
ü
บริการจัดหาเลขทะเบียนรถสวยๆตามต้องการ
Beautiful  number  plate  services provided as needed.
ü
บริการรับต่อวีซ่า ทุกประเภท
Services to all types of visa
.
ü
บริการรับแปลภาษาทุกภาษา
Translation services every language
.
ü บริการรับตัดเสื้อผ้า บุรุษ-
สตรี ชุดสูท ชุดราตรี ชุดยูนิฟอร์ม  ตามที่ท่านต้องการ พร้อมมีช่างบริการวัดตัวนอกสถานที่
Service
Tailors Men's - Women's suits dress uniforms as you want. Measurement with a service technician visits.
ü บริการห้องพัก  รายวัน-รายเดือน พร้อมเข้าอยู่ได้แล้วมีเฟอร์นิเจอร์ครบ แอร์ พัดลม ทีวี+เคเบิ้ล น้ำอุ่น  ตู้เย็น  ที่นอน 3.5-6
ฟุต โต๊ะเครื่องแป้ง
Daily room service - monthly Ready to move in fully furnished, air fan, cable TV, hot shower, refrigerator, bed 3.5 to 6 feet. Vanity
.
บริการรถเก๋ง รถตู้ ทั่วไทย 24
ชั่วโมง
 Taxi&Minibus Service in Thailand 24 hours.
·  บริการรถเก๋ง-รถตู้  พร้อมคนขับ ให้เช่า แบบรายวัน-รายเดือน     Services Car-Minibus with driver for rent on a daily basis-monthly
·  บริการนำเที่ยวทั่วไทย ไปกับรถตู้  วีไอพี 10 ที่นั่ง มีคาราโอเกะและถ้าต้องการเที่ยวแบบกางเต็นท์ เรามีเต็นท์ให้   Thailand tour with Minibus VIP 10 seats with Karaoke if you want a camping trip. We have the tent.
 
 โทร. 08-6391-3185 ,  08-7132-3428 , 08-3444-1415English Information. 08-1450-1558
ติดต่อผู้ให้บริการ
พัทยา
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.