ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย การบินแสนสุข (Saensuk Flying)
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 0-3838-3129/081-242-8488
22-07-08 1926 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
ฝึกสอนการบินพารามอเตอร์-พาราเพลน สนใจติดต่อ การบินแสนสุข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ การบินแสนสุข

ประวัติความเป็นมา
       การบินแสนสุข เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยมี คุณพิศิษฐ์ สลับศรี เป็นผู้ดูแล
แรกเริ่มเป็นเพียงสถานที่รวมกลุ่มเล่นเครื่องบินวิทยุบังคับ  ต่อมาเริ่มนำการบิน พารามอเตอร์เข้ามาเล่นเป็นกีฬา           
ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นพื้นที่สำหรับการบินพารามอเตอร์ และกิจกรรมด้านกีฬาการบิน จนถึงปัจจุบัน
รวมถึง ฝึกสอนการบินพารามอเตอร์-พาราเพลน ด้วย


        ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การบินแสนสุข สนามบินพารามอเตอร์ พาราเพลน ไมโครไลท์ ที่ได้มาตรฐาน
ไม่ไกลจากกรุงเทพ สามารถบิน ชมวิวทิวทัศน์ ภูเขา และ ทะเล หาดบางแสน


บริการถ่ายภาพทางอากาศ     
บริการ ถ่ายภาพทางอากาศ โดยช่างภาพฝีมือเยี่ยม และ มีประสบการณ์ ด้วยพาราเพลนสองที่นั่ง
เครื่องยนต์กำลังสูง บินนิ่ง เสถียร ทำให้การถ่ายภาพทางอากาศทำง่ายขึ้น


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่...

ติดต่อ  :  การบินแสนสุข (Saensuk Flying)

ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณพิศิษฐ์ สลับศรี
ที่อยู่   :  110/19 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์  :  0-3838-3129
มือถือ : 081-242-8488
โทรสาร  :  0-3876-4968
อีเมลล์  :
 
peakair@gmail.com
เว็บไซต์   :  http://www.saensukflying.com
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.