18,000 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย สำนักงาน ปุณยนุช การบัญชี-บทเรียน  
ที่ตั้ง
207/6 หมู่ที่ 1 ถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Contact No. 0819979956/044413339
09-06-12 971 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

รับวางระบบบัญชี

สำนักงาน ปุณยนุช การบัญชี
บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS
บริการวางระบบและดูแล งานซื้อ-ขาย-งานผลิต ทางด้านขั้นตอนและทิศทางการเดินเอกสารภายใน
ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS

ขั้นตอนการทำงาน
1.สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด
2.เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรม EXPRESS
3.จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
4.การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม EXPRESS
5.การบันทึกข้อมูล
6.การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
7.การจัดเก็บสำรองข้อมูล
8.การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม EXPRESS
9.ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างแล้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด
คือ โปรแกรมสามารถบรรจุข้อมูลเพื่อบริหารด้าน STOCK, การบริหารเช็ครับ-จ่ายล่วงหน้า,
สามารถนำงบการเงินที่ถูกต้องมาจัดทำรายงานวิเคราะห์ภายในเพื่อเสนอผู้บริหารได้

ราคาที่ให้บริการ:-
คิดค่าบริการ ขั้นต่ำ ขั้นตอนละ 2,000 บาท ขึ้นไป (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง
(หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสาเหตุของลูกค้า คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเดือนละ 2,000 บาท)

เงื่อนไขการชำระเงิน 
ในวันทำสัญญาชำระ 70% ของอัตราค่าจ้าง ส่วนที่เหลือ 30% จะชำระเมื่อเริ่มทำขั้นตอนที่ 5

ระยะเวลาการทำงาน
1.จนกว่าจะวางระบบตามเป้าหมายเรียบร้อย ซึ่งคาดว่าประมาณ 5 วัน
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคคลากรในหน่วยงานเป็นสำคัญ
2.เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินงานทันที ภายใน 1 สัปดาห์


 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่


ติดต่อ  : สำนักงาน ปุณยนุช การบัญชี
ที่อยู่ : เลขที่ 207/6 หมู่ที่ 1 ถนนชุมค้า  
        ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
มือถือ : 081-9997-9956
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 044-413-339
อีเมลล์ :
punyanut@pynaccounting.com
เว็บไซต์ : http://www.pyn-account.com

กรุณาระบุ
10 ปีขึ้นไป
ติดต่อผู้ให้บริการ
207/6 หมู่ที่ 1 ถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.