39,000 บาท
Contact Now
Posted by โรงเรียนสีมาบริรักษ์
Address
963/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact No. 044353175/044353175
08-02-13 2170 times Report spam


โรงเรียนการบริบาลที่ได้มาตฐานที่สุดในภาคอีสานโรงเรียนสีมาบริรักษ์  นครราชสีมา (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดสอนพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือนเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน 3 เดือน ฝึกภาคปฎิบัติที่โรงพยาบาล 3 เดือน เรียนจบแล้วบรรจุงานในโรงพยาบาลทันที รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เพราะคุณคือคนพิเศษ..สมัครเรียนวันนี้เรามีสิ่งพิเศษสำหรับคุณ..ฟรี
·       
รับชุดนักศึกษาฟรี  จำนวน  1  ชุด
·        รับชุดพละศึกษาฟรี  จำนวน  1  ชุด
·       
รับชุดฝึกงานฟรี  จำนวน  2  ชุด
·        หอพักนักศึกษาแยก ชาย-หญิง และค่าใช้จ่ายน้ำ-ไฟฟรี
·       
ค่าอาหารฟรี  จำนวน 3  มื้อ/วัน 
·        หนังสือและตำราเรียนฟรี  
·       
กระเป๋าเรียน และอุปกรณ์การเรียนฟรี จำนวน  1  ชุด
·        ชุดอุปกรณ์การแต่งกายฟรี  เช่น  เข็มสถาบัน หัวเข็มขัดสถาบัน ถุงน่อง ถุงเท้าเนตติดผม เป็นต้น
·       
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมนันทนาการฟรี
·       
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าฟรี
·       
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหว่างเรียนฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 16-35 ปี

- วุติการศึกษา ม.3-ป.ตรี ทุกสาขา

- มีใจรักงานด้านบริการ

- สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค

ติดต่อ
สนใจเรียนติดต่อ โรงเรียนสีมาบริรักษ์ นครราชสีมา 
963/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

044-353175 /081-9672251
 


Lesson Details
Not Specified
Contact Information
963/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000