9,990 บาท
ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ชมรมครูอินเตอร์ คศ.2 คศ.3 , คศ.4 รองผอ. และผอ.
ที่ตั้ง
79/7 ถ.มิตรภาพ ซ.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact No. 0898644515/0849587133
12-08-13 8023 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

วันที่ 20 พฤษจิกายน 2553 

เรื่อง                       วิธีจัดทำผลงานวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งครู, รอง, ผอ. ชำนาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ                                 สู่ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผู้อำนวยการ , รองผู้อำนวยการ และ ครูผู้สอน คศ.3, คศ.4

สิ่งที่ส่งมาด้วย      เอกสารแนะนำการรับปรึกษาวิธีจัดทำผลงานวิชาการ ,

                                 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ,

                                คุณครูทุกคนควรคว้าโอกาสตรงนี้ไว้ โดยการจัดทำผลงานวิชาการส่ง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของเรา, และพัฒนาผู้เรียน และเมื่อได้ปรับวิทยฐานะก็ทำให้เรามีรายได้สูงขึ้น, ขั้นเงินเดือนได้ปรับสูงขึ้น เกียรติยศชื่อเสียง ความภาคภูมิในวงศ์ตระกูล วิธีการส่งงานวิชาการ ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง  โดยส่งคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เราในฐานะผู้ประสบความสำเร็จด้านนี้มาก่อน จึงขอเชิญคุณครูทุกท่านโปรดให้โอกาสตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต โดยการส่งผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็น คศ.3 และ คศ.4 สักครั้ง เพื่อให้โอกาสตัวเราเพื่อความก้าวหน้า, เพื่อพัฒนาผู้เรียน, เพื่อรายได้, เพื่อเกียรติประวัติของเราตลอดชีวิต, และถ้าหากไม่มั่นใจตนเอง ทางชมรมครู คศ.3 , คศ.4 ซึ่งตั้งมาเป็นเวลาหลายปี และให้คำชี้แนะ รับเป็นที่ปรึกษา,  มีตัวอย่าง รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (เทรนเนอร์) ให้จนกว่าคุณครู, รองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการ จะผ่าน คศ.3 และ คศ.4 ทุกท่าน

                สำหรับการจัดทำผลงาน ทางชมรมครู คศ.3 , คศ.4มีผู้เชี่ยวชาญมีความชำนาญมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้อ่านผลงานระดับเชี่ยวชาญ ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่ปรึกษา, คอยตรวจผลงานให้ท่านจนกว่าจะผ่าน

                การจัดทำผลงานวิชาการ คุณครูที่ไม่เคยจัดทำ (เขียน) จะทำเองทั้ง คศ.3, คศ.4 โอกาสผ่านยากมาก เสียเวลาเปล่า ท่านที่ผ่านทั้งหลายนั้นท่านฉลาด ท่านก็หาที่ปรึกษามืออาชีพมาเป็นที่ปรึกษา เพราะเวลากรรมการอ่านจะอ่านแบบละเอียด อ่านแบบวิจัย หรือประเมินจริงๆ คนที่จะทำผ่านได้จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาก่อน ถึงจะมีประสบการณ์ที่ทำให้ผ่านได้ จึงควรมีเทรนเนอร์มืออาชีพ ขึ้นเวทีไหนก็ชกชนะทุกครั้ง เพราะการเขียนผลงานวิชาการจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย ผู้รู้และชำนาญหลายด้าน เช่น นักวิจัย, นักวัดผลนักประเมินผล ปริญญาโทเฉพาะด้าน,  ผู้มีประสบการณ์การพิมพ์, การจัดทำนวัตกรรม, ผู้ตรวจที่มีความรู้ระดับกระทรวงศึกษาธิการคอยตรวจและเป็นที่ปรึกษาตลอด จึงจะไม่ผิดพลาดและหลงทาง

             ดังนั้น ถ้าคิดไม่ออก ทำไม่ได้ อย่าอยู่เฉยๆ โปรดติดต่อทางชมรมครู คศ.3 , คศ.4โดยด่วน มีทางออกและช่วยเหลือดูแลท่านจนกว่าจะผ่าน คศ.3 และ คศ.4 ทุกท่าน

ผู้ที่จะได้รับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง คศ.3, คศ.4 ทุกท่านจะต้องมีการประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านวินัย

                2. ด้านสมรรถนะ

                3. ด้านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลงานวิชาการ)  หมายถึง งานวิชาการ  เช่น

                                1.  แผนการจัดการเรียนรู้ ของ คศ.3 , คศ.4

2.  นวัตกรรมทางการศึกษา, การจัดทำสื่อการสอน

3.  การรายงาน การประเมิน หรือ การรายงานการใช้นวัตกรรม

            เป็นที่ยินดีว่า  จากการให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือของชมรมครู คศ.3 , คศ.4ในการส่งผลงาน วฐ.1 รุ่นที่  1, 2  ผลปรากฏว่า สมาชิกคุณครูที่ได้คำปรึกษาช่วยเหลือชี้แนะ ได้ผ่านเป็นครู ค.ศ.3  อย่างมากมาย  (ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาทั้งของผู้บริหารและคณะครู) เนื่องจากทางชมรมคศ.3, คศ.4 ส่วนใหญ่จะให้คำปรึกษา, ช่วยเหลือกันจึงทำให้ผลงานของคุณครูในภาคอีสาน  และภาคอื่น ๆ ผ่านมาก (ประเทศไทย) เพราะในการทำผลงานแต่ละวิชา ควรจะต้องมีนักวิจัย, นักประเมินวัดผล , ผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชา, บรรณารักษ์ พนักงานคอมพิวเตอร์  ตลอดจนผู้พิมพ์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดพิมพ์ผลงานวิชาการ ที่มีประสบการณ์ในการทำผลงานวิชาการ ผลงานนั้นจึงจะสมบูรณ์ถูกต้องตามที่กรรมการต้องการ

                ทางชมรมครูอินเตอร์ คศ.3 , คศ.4 ได้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ คุณครู และผู้บริหารมานานหลายปี มีผลงานผ่านมากมาย ทั้งของผู้บริหาร และ คุณครู ทั้งระดับชำนาญการพิเศษ (ซี 8) และระดับเชี่ยวชาญ (ซี 9)  ดังนั้นคุณครูผู้ที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่ปรึกษา  ควรติดต่อมาโดยด่วน  เนื่องจากการไม่มีที่ปรึกษาจะทำให้สำเร็จยากมาก  เพราะท่านไม่มีเวลาอย่างแน่นอน, ไม่มีประสบการณ์, ไม่มีที่ปรึกษา,  งานที่โรงเรียนมากมาย  ใช้คอมพิวเตอร์ก็ไม่คล่อง  และต้องให้เวลาดูแลครอบครัว ฯลฯ ดังนั้นท่านควรมีเทรนเนอร์  หรือที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จึงจะประสบความสำเร็จ

 *หมายเหตุ    ถ้าท่านตกลงร่วมปรึกษาผลงานวิชาการกับทางชมรมครู คศ.3 , คศ.4 จะมีทีมงานวิชาการดูแลผลงานของท่านเป็นอย่างดีเยี่ยม ติดต่อได้โดยด่วน!!!!!!!!!!!  ที่โทร. และ SMS. ได้ที่089 – 864-4515,084 – 958-7133

ด้วยความนับถือ

ชมรมครูอินเตอร์ คศ.3, คศ.4

 

เอกสารแนะนำการรับปรึกษาวิธีจัดทำผลงานวิชาการ คศ.3 , คศ.4  

เทคนิคหรือเคล็ดลับ แผนที่แนวทางสู่ความสำเร็จ การที่ครู, ผู้บริหารจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีตัวช่วย ทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ซึ่งจะต้องมีความรู้ด้านการประเมิน, วิจัย, นวัตกรรม เป็นอย่างดีเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องศึกษาเฉพาะทางที่ช่วยท่านได้ เพราะคุณครูและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ ด้วยผลงานจะต้องน่าเชื่อถือ มีเอกสารประกอบเป็นขั้นเป็นตอน พัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับ มีเกียรติบัตร, หรือผลงานประจักษ์ ท่านก็หมดเวลาและจะมาศึกษาเขียนผลงานระดับเชี่ยวชาญคงยาก เพราะต้องมีคนช่วยเป็นทีม หากท่านสนใจทางชมรมครู คศ.3 , คศ.4มีทีมงานคอยช่วยท่านอยู่, วิธีการ เริ่มต้นทำผลงานวิชาการให้ผ่านระดับ ครูเชี่ยวชาญ และผอ. เชี่ยวชาญ (ซี 9) (จากประสบการณ์ครูเชี่ยวชาญที่กระทรวงศึกษาธิการ, และ อาจารย์ผู้ตรวจผลงานระดับเชี่ยวชาญ)

เล่มที่ 1 การประเมินโครงการเชิงพัฒนา

                ก่อนอื่นต้องศึกษานโยบายระดับประเทศ คือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนที่ 10  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, ตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องตามผู้เขียนมีความสามารถเด่นชัดในเรื่องนั้นๆ

                โดยควรเป็นเรื่องกับนโยบายใหม่ๆ เช่น เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักเศรษฐกิจพอเพียง, หลักการสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครอง, ชุมชนและท้องถิ่น, โครงการนำไปใช้ในท้องถิ่นหรือสังคมได้ การพัฒนาผู้เรียน เช่น การส่งเสริมรักการอ่าน, การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ, การพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ , ส่งเสริมผู้เรียนรักการทำงาน, มีคุณธรรมจริยธรรม, ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแล และการจัดให้การช่วยเหลือเด็กพิเศษ, เด็กด้อยโอกาส, การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ซึ่งจะต้องตรงกับสาระการเรียนรู้ หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ ในกรณีของผู้บริหารและรองผอ. ที่มีประกาศนียบัตร, รางวัลต่าง ๆ, คำชมเชย ฯลฯ มีความเด่นชัดในเรื่องนั้นๆ ก็ได้ สามารถทำทุกเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น

เล่มที่ 2 การทำวิจัยเชิงพัฒนา

                ควรเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ หรือทำโครงการที่นำไปใช้กับครูและผู้เรียนและรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ฯลฯ การตั้งชื่อเรื่อง ต้องให้สะดุดตา น่าสนใจ เป็นเรื่องใหม่ๆ เช่น เกี่ยวกับท้องถิ่น และถูกต้องตามหลักการเขียนงานวิจัย

                การเขียนวิจัย เพื่อเป็นการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิด วิธีการศึกษาข้อมูลในการเขียน ควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ 5 บท

ขั้นตอนการวิจัย       1. ขั้นแรกการเลือกปัญหาหรือหัวข้อการวิจัย, เป็นเรื่องที่ผู้ที่จะทำให้ความสนใจ เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน , นักเรียน และทางวิชาการ

       2. การสร้างสมมติฐาน คือความน่าจะเป็นของการวิจัย

       3. การกำหนดเครื่องมือในการวิจัย การกำหนดรูปแบบในการวิจัย

       4. การเก็บและตีความหมายข้อมูล จะถูกต้องเที่ยงตรง , เชื่อถือได้

       5. การรายงานผลการวิจัย จะต้องรายงานสาระสำคัญครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วน

                และที่สำคัญอีกอย่าง ระดับเชี่ยวชาญ คือ การเผยแพร่เอกสาร ควรเผยแพร่ให้ครบ ทั้ง 4 ภาคของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และยืนยันว่าผลงานเป็นที่เผยแพร่อย่างกว้างขวาง

                ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อให้คุณครูทุกคนมีความก้าวหน้าทางราชการยิ่งๆ ขึ้นไป หากมีข้อสงสัย ต้องการความช่วยเหลือหรือชี้แนะได้ทันเรายินดีร่วมงานกับทุกทานเสมอ

 วิธีที่ทำให้ผลงาน คศ. 4  ผ่าน  (ครู ผู้สอน, ผู้บริหาร)1.  ผลงานวิชาการ  1  ชุด

                                1.1  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ประมาณ 15 – 22 แผน 

                                1.2  นวัตกรรมการเรียน  การสอน ,นำนวัตกรรมในท้องถิ่น, สถานศึกษามีส่วนร่วม (ตามความเหมาะสม)

                                1.3  รายงาน หรือ ประเมินโครงการการใช้นวัตกรรม

                2.  วิจัย หรือ วิจัยเชิงพัฒนา เทคนิค หรือ วิธีที่ทำให้ผลงาน คศ.4  ผ่าน !   (อ่านทางนี้)

ส่วนใหญ่ยังขาด  การนำเสนอผลงาน หรือ แสดงให้ผู้ตรวจแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากผู้อื่น, แสดงความเป็นตัวตน เห็นให้ได้, เอกสารผลการปฏิบัติ  เกียรติบัตร หรือ รางวัล

                ดังนั้นควรนำเสนอผลงานเพิ่มอีก  1  ชุด เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านได้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ทุกท่านที่จะส่งผลงาน คศ.4  (ทั้งผู้สอน และผู้บริหาร)  จะต้องส่งเพื่อให้ประสบความสำเร็จ  คือ  จะต้องเขียนผลงานอีกส่วนหรือ

 3.  ผู้สอนหลักสูตรท้องถิ่น จัดทำได้ทุกสาระวิชาเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนองความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น เช่น  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การทอผ้า,  การอนุรักษ์  การละเล่นพื้นบ้าน, ประเพณีวัฒนธรรม ,ประวัติศาสตร์ฯ-       แหล่งเรียนรู้หลากหลายจากท้องถิ่น หรือ ชุมชน , เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 -    สร้างบรรยากาศจัดการเรียน  การสอน  เรียนรู้สัมพันธ์กับธรรมชาติ การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง, เอื้ออำนวยต่อผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข

                -    สื่ออีเล็กทรอนิกส์  E – Learning  (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)

 -    เอกสารประกอบการเรียนต่าง    เช่น  ประวัติศาสตร์  บุคคลสำคัญ ศิลปวัฒนธรรม  การประกอบอาชีพ  การเมืองการปกครอง ฯ

ถ้าท่านที่ส่งผลงานวิชาการ  คศ.4  ได้ส่งผลงานทั้ง  3  ส่วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพ และใหม่เสมอ  ผลงานของท่านผ่านแน่นอน ! ดังนั้นท่านติดขัด,  ขัดข้อง, ทำไม่ทัน ไม่มั่นใจตนเอง เคยพลาดหวังมาแล้ว (เราช่วยท่านได้)   กลัวไม่ผ่าน โปรดติดต่อประสานงานกับชมรมครู คศ.3 , คศ.4  โดยด่วน!       เรายินดีให้คำปรึกษาท่านทุกกรณี   ดีกว่าท่านทิ้งโอกาสที่สำคัญของชีวิตไม่เปล่าประโยชน์  ตอนนี้ถือว่าเหลือเวลาน้อยมากแล้วที่ท่านจะสร้างสรรค์ผลงานได้ท่าน ดังนั้นอย่าทำให้ความเครียด !  มาทำให้ท่านเสียสุขภาพเลยควรหาที่ปรึกษาโดยด่วน! รีบติดต่อสอบถามด่วน แล้วท่านจะประสบความสำเร็จ

                สำนักงานชมรมครูอินเตอร์ คศ.3, คศ.4 เรา ได้ให้คำปรึกษาชี้แนะ กระทั่งครูในภาคอีสาน และภาคอื่น ๆ   ประสบความสำเร็จ  คศ.3, คศ.4 รวมทั้ง วฐ.1 , วฐ.2 มีผู้ขอคำปรึกษาทางชมรมครู คศ.3 , คศ.4 ให้การปรึกษาช่วยเหลือเยียวยาทุกท่าน ผ่านไปได้ด้วยดีเป็นจำนวนมาก ครูจึงประสบความสำเร็จกันมาก ดังนั้นจึงได้ขยายความช่วยเหลือมายังจังหวัดของท่าน

ในการทำวิจัยและประเมินโครงการ อาจารย์เจ้าของงาน หรือผู้วิจัย จำเป็นจะต้องใส่หน้าที่ ที่จะปฏิบัติเข้าไปในบทที่ 3 และบทที่ 4 ด้วย เพื่อรายงานผลการพัฒนาให้ได้

                ดังนั้น ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิจัย จะไม่สามารถนำนวัตกรรม หรือผลการใช้นวัตกรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณครูใส่เข้าไปอย่างถูกต้อง จึงจำเป็นจะต้องมีที่ปรึกษามืออาชีพที่มีประสบการณ์ จะรอช่วยท่านอยู่ ควรรีบขอคำปรึกษาโดยด่วน

หัวข้อเรื่อง

1. เตรียมหัวข้อเรื่อง, ชื่อเรื่องที่น่าสนใจ ในการทำวิจัย และประเมิน หรือรายงาน

2. นวัตกรรม หรือแนวทางการเขียนหรือใช้นวัตกรรม เช่น ชุดการสอน , ชุดฝึก , สื่อผสม,   การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ

3. สำหรับผู้บริหาร มีวิธีการบริหาร หรือนวัตกรรม วิธีการบริหารกิจกรรม, โครงการอย่างไร

                    **หมายเหตุ วิธีที่ทำให้ผลงานผ่านชัวร์ ๆ อาจารย์ที่ยังไม่มั่นใจตนเองให้รีบปรึกษามาเดี๋ยวคิวเต็มขณะนี้ผลการประเมิน วฐ รุ่นที่  1  ผลออกมาแล้วหลายจังหวัดผลปรากฏว่า คณะครูผู้บริหาร  รองผอ., ผอ.เชี่ยวชาญ  ได้ผ่านฉลุย และได้ปรับปรุงได้อย่างมากมายเป็นที่น่าพอใจ หน้าที่ ที่ปฏิบัติในโรงเรียนที่แสนหนักหนา เป็นของท่าน งานด้านเอกสาร เป็นหน้าที่ของเราที่ช่วยท่านได้ โปรดติดต่อเราโดยด่วน (ในการทำผลงานวิชาการ     คศ.3 , คศ.4  ถ้าหากท่านไม่มีที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางด้านนี้ โอกาสที่จะผ่านนั้นยาก ควรรีบปรึกษาเราโดยด่วน ที่สำคัญหลายท่านอาจเคยให้ชมรม หรือสำนักงานหลายที่ช่วยเหลือแนะนำการทำผลงานให้ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยหลาย ๆ สาเหตุ อาทิ ขาดการประสานงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง หรืออาจถูกละทิ้งการดูแลให้คำปรึกษาระหว่างทำผลงาน ขอเรียนให้ทราบว่าทางเราดูแล ทุกท่านที่เคยขอคำปรึกษามาอย่างดี โดยตลอดระยะเวลาการทำงานของเรา ขอให้ทุกท่านโปรดระวังการถูกละทิ้งจากที่อื่น แต่ที่นี้เราไม่ทอดทิ้งทุกท่านอย่างแน่นอน   

                    ***วิธีการขอคำปรึกษา ติดต่อและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสิ่งที่ต้องจัดเตรียมไว้ในการของคำปรึกษา (สิ่งที่ส่งมาด้วย) แล้วส่งมาที่อยู่ขอชมรมครู คศ.3 , คศ.4 ได้ทั้งท่างไปรษณีย์ และE-mail ที่ให้ไว้ หรือโทรสอบถามก่อนได้ที่

 

ชมรมครูอินเตอร์ คศ.3, คศ.4

โทร. 044-361230 , 081-8799465 , 089-8644515 , 084-9587133 

E-mail. jeed789@gmail.com  , copter7799@gmail.com ,  teachersinter@hotmail.com , teachersinternationanalclup@gmail.com

ติดต่อผู้ให้บริการ
79/7 ถ.มิตรภาพ ซ.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.