ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ภูนาคินทร์ - บ้านกระแตง รีสอร์ท (Pukratang)
ที่ตั้ง
ไม่ระบุ
Contact No. 085 - 9204490 , 084/085-769-3909
06-01-09 2362 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


ภูนาคินทร์ - บ้านกระแตง รีสอร์ท

ภูกระแตงหรือภูนาคินคร์เป็นภูสูงอยู่ในท้องที่บ้านวังกะทะจากปากทางบ้านหนองขวาง
ที่เป็นจุดเชื่อมของถนนสาย 2213กับสาย 2311 แยกเข้าบ้านวังกระทะสามารถเดินทางได้
2 ทางคือตรงตามถนนสาย 3146 ซึ่งจะเป็นถนนลาดยางระยะทางประมาณ 10 กม.ก่อน
ที่จะถึง อบต.วังกะทะสัก 100 เมตรมีเส้นทางเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 400 เมตรตรงข้าม
หน้าวัดมีทางเลี้ยวซ้ายซึ่งจะเป็นทางตรงขึ้นภูฯสามารถขับรถเลาะไปตามเส้นทางจนถึงยอด
ภูฯ ทางเส้นนี้เหมาะกับการเดินทางแบบสบายๆ....แต่สำหรับคนชอบลุยสักหน่อยย้อน กลับไป
จากปากทางบ้านหนองขวางเข้าไประยะสักราว 1 กม.ตรงโค้งมีเส่นทางถนนดินแดงตรง
ปากทางมีป้ายบอกไปภูนรินทร์ซึ่งไปทางเดียวกัน ก็ไปตาม เส้นทางนี้ราว 7 กม.ถึงหน้า
วัดวังกะทะเลี้ยวขวาขึ้นภูฯได้เช่นกัน เส้นลำบากแต่สนุก....

ลัด เลาะ ลด เลี้ยว ลง ขึ้น..ขึ้นลง.. รถพาวิ่งเรื่อยเรื่อยตามลุกเขา..ลุย ร่า ระเริง
หลบ..ร่องเล็กเล็ก..เท้าเริ่มเร่ง ล้อเลยเลื่อน เคลื่อนขยับ..ตาหมายจับ..ยอดภุชื่อ
กระแตง..พอถึงยอดแล้วลงย่างเดินย่องย่องไปหยอดก้นบน เก้าอี้ยาว..สายตา
ทอดไปโดยรอบ....กระทบหมอกเย็นตรงหน้าและแลเห็นเมฆคล้อยย้อนย้อยมา.
แลพื้นพสุธาอยู่ห่างไกล....นิ่งนิ่งนั่งแล้วคิดดู...ณ.ที่นี้ที่ที่ไหน..ตรงที่นี้โลก
ส่วนตัว..ตรงที่นี้ที่ที่สบาย..ตรงที่นี้อยากอยู่ใกล้ใครสักคน

การเดินทางแม้จะลำบากบ้างแต่พอท่านขึ้นไปอยู่บนยอดภูฯได้ท่านจะรู้ว่า..คุ้ม ยินดีต้อนรับ สู่. ภูกระแตง


สนใจสอบถามได้ที่

ติดต่อ   :  ภูนาคินทร์ - บ้านกระแตง รีสอร์ท
ที่อยู่   :  เลขที่ 159/3 หมู่ที่ 4 บ้านวังกะทะ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร   :   085 - 9204490 ,  084 - 7878559 , 085-769-3909
เว็บไซต์  :  www.pukratang.thiewthai.com


COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.