ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย จำหน่าย(ต้นมหาเศรษฐี)สวนป่า
ที่ตั้ง
บ้านช่อแย้ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Contact No. 084-416-8836
31-07-08 476 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม

ตัวแทนจำหน่าย (ต้นมหาเศรษฐี) สวนป่า ปลูกง่าย ดูแลง่าย โตเร็ว

ตัวแทนจำหน่าย (ต้นมหาเศรษฐี) ส่วนป่า
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลายประการ เช่น การทำไม้อัด ไม้บาง ก้านไม้ขีดไฟ
ไฟเฟอร์บอร์ด พาร์ติเคิลบอร์ด แปลงลบกระดาน และรองเท้าได้เป็นอย่างดี 

ติดต่อ : คุณเพียรศรี พรหมชาติ
โทรศัพท์ : 084-416-8836
อีเมลล์ :
peansri@gmail.com
ที่อยู่ : บ้านช่อแย้ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
ติดต่อผู้ให้บริการ
บ้านช่อแย้ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

สินค้าและบริการที่ใกล้เคียง

พันธุ์ไม้ จัดตกแต่งสวน
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.