ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย วิสาหกิจชุมชนหินกูบ
ที่ตั้ง
169 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
Contact No. 085-6557609, 080-882/077-651068
29-09-11 2022 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม
ผลิตโดย
วิสาหกิจชุมชนหินกูบพัฒนาสวนยางเพื่อการผลิต 
( ผลิตปุ๋ยพีบี ตราช้างคู่อุทุมพร  ตราช้างอุทุมพร  ตราบัวอาทิตย์ )
ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรติดต่อ  085-6557609 ,077-651068
และผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน   ได้ที่   


 

สหกรณ์นิคมปะทิว 077-591175 

 สหกรณ์สกย.พรุตะเคียนพัฒนา 081-1919895, 084-0548609
คุณพจมาณ สุขอำไพจิตร 081-0878732, 084-0593498
นายกสัมฤทธิ์ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ 077-591490, 084-4437162, 085-4788053
คุณอารีย์ 087-7993407
คุณพิสันต์ วิเชียร(ไข่-น้อย-ปะทิว) 084-8526088, 083-3951074
 คุณบันดาน ยาดำ 084-1895031 , 089-5102073
คุณสมพร 087-3858488
คุณทิพมาศ (เขียด) ร่วมพุ่ม 089-8077884, 083-3109208 
คุณกฤษฎา (นึก) ฐานธานี 086-2761075
คุณวิจารณ์ ปานอุดม (น้อย) 089-5919453
 คุณบังอร 081-0882784 
คุณสมร บุญตาม081-0803726 , 085-7951951 
คุณสะอาด หญีตป้อม 081-0853687
คุณเจือน เทียนไชย 084-8441263
คุณแสงจันทร์ จันทร์วงศ์ 087-0444179
คุณสมชาย เผือกเนียร 081-2701791 , 089-2552162 
คุณพรทิพย์ ทองคำ(ทิพย์-เขาพ่อตาหินช้าง) 089-7240395 
คุณกิตติ (สมาน)เสียงใหญ่ 084-8474931, 084-8373884, 086-4714730 
คุณนิคม (ไข่) ยังศรีนาค 081-0781702, 081-3264827, 085-8899571 
คุณละเอียด(ดำ) บำรุงพล  084-8448956, 077-610446
คุณสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว 081-7288290
คุณวิลาวรรณ แซ่อึ้ง 086-2698081 
คุณสมชาย 087-8850343
คุณจินดา พยัคฆี -นุช ศรีสุข
(อ.ลำทับ จ.กระบี่ 084-9694038, 084-8436018, 089-5466664)

คุณไพศรี  (ไชยราช) 085-8747728 
คุณติ๋ม (ไชยราช) 086-7509601, 089-6472105 
คุณบุญส่ง สมบุญ (ตุ๊ก-นิคมท่าแซะ) 089-2921366 
คุณราวี (ทรายแก้ว) 086-9614722 
คุณวิจิตตรา ไทถาวร (อร-ป่งโก) 084-0443130, 087-9350715, 087-0708541 
คุณวิชัย 085-7873991 
คุณบุญนำ บำรุงพล (ปู-อีซูซุบางสะพาน)  087-2664364, 084-9186537, 089-7754374 
คุณนิพนธ์ นุ่นแก้ว (สกย.ท่าแซะ) 086-2828830ผลิตและจำหน่าย

      
ปุ๋ยอินทรีย์ 
      สูตรปาล์มน้ำมัน (เร่งตาดอกตัวเมีย ทะลายใหญ่ ผลดก ลดดอกตัวผู้ เพิ่มดอกตัวเมีย ให้ผลผลิตสูง

จำนวนทะลายเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน)  เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน ดินจะร่วนซุย ลดการสูญเสียปุ๋ยโดยทำให้พืชดูดซับ

ธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น และสามารถปรับสภาพดินคืนสู่ธรรมชาติได้


    สูตรไม้ผล
(ไม้ดอก ไม้ผลทั่ง ๆ ไป เช่น ข้าว ทุเรียน มะละกอ ส้มโอ ลองกง มะขาม มะขาม ลำไย ส้ม พริก มะเขือ ถั่ว แตงโม

ไม้ดอกฯ  พืชแข็งแรง ผลดก ให้ผลผลิตสูง) เร่งตาดอก ผลดก ขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วงของผล และสามารถปรับสภาพดิน

คืนสู่ธรรมชาติได้

ปู๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยหมัก ( ทำให้ดินร่วนซุย เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน  เพิ่มผลผลิต) ใช้ได้กับพืชทั่ว ๆ ไปใช้รองก้นหลุ่ม

หรือหว่านก่อนเพาะปลูก)

 "ปุ๋ยทุก ๆ สูตร สามารถปรับดินคืนธรรมชาติได้ ดินร่วนซุยขึ้น เพิ่มความต้านทานโรค

ให้กับพืชได้มากขึ้น  พืชแข็งแรงขึ้น  ใบแข็งแรง  ใบดกหนาเขียวชะอุ่มดี เจริญงอกงาม

ได้ดี ขายผลผลิตได้ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ได้กำไรงาม  คุ้มค่ากับการลงทุน

เพิ่มพูนผลกำไรได้อย่างชัดเจน"

 

ปุ๋ยเคมีอินทรีย์

ตราพีบี

ปุ๋ยตรา พีบี คืนดินสู่ธรรมชาติ

สูตร

 

24-8-24  ใช้กับพืชดังต่อไปนี้  ยางพารา ทำให้เปลือกนิ่ม  เหมาะสำหรับยางพาราที่เปิดกรีด บำรุงต้น ทำให้ได้เปอร์เซ็นน้ำยางสูง เปลือกนิ่มและหนา กรีดง่าย ให้ผลผลิตสูง ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น

พืชผัก ทำให้พืชเจริญงอกงามได้ดีออกยอดง่าย ใบเขียวเป็นมัน ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น

ไม้ผล หลังการเก็บเกี่ยวทำให้พืชสามารถปรับปรุงโครงสร้างของต้น ใบ และราก  ทำให้พืชฟื้นตัวเร็ว เพื่อรอรับฤดูการผลผลิตต่อไปได้ดี ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น

14-8-40 ทำให้ปาล์มออกดอกตัวเมียเพิ่มขึ้น ทะลายใหญ่ ทำให้ผลผลิตสูง ทนต่อความเป็นกรด เป็นด่าง ปรับปรุงดิน ทำให้ดินฟูขึ้น


 

สูตร


5-10-20  ใช้ได้กับ  เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด มังคุด ลำไย ขนุน มะพร้าว ไม้ผลอื่นๆ และพืชไร่ทั่วๆไป  ช่วยแร่งตาดอก ให้ผลดก ขั้วดอกเหนียวขึ้น ลดการหลุดร่วงของผล ทำให้ผลใหญ่ น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น

20-10-5  เหมาะสำหรับพืชทั่วไป หรือหลังการเก็บเกี่ยว บำรุงต้น ราก ใบ ทำให้พืชแข็งแรงปุ๋ยตรา พีบี

 

ปุ๋ยธรรมชาติ

เป็นปุ๋ยที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ผ่านการหมักด้วยกระบวนการหมักที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุจนเป็นธาตุอาหารให้กับพืช ซึ้งพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้อย่างมีระสิทธิภาพ

คุณสมบัติ  สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตในสภาพความเป็นกรด-ด่าง ทำให้พืชเจริญงอกงามได้ดีกว่าปุ๋ยประเภทอื่นๆ ใช้ได้ทั้งพืชไร่ พืชสวน และนาข้าว สามารถเพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น และเป็นการเติมอินทรียวัตถุให้กับดิน ทำให้ดินร่วนซุย ทนโรค ทนแล้ง เหมาะสำหรับรองกั้นหลุม หรือหว่านก่อนการเพาะปลูกปุ๋ยอินทรีย์

เป็นปุ๋ยที่ทำมาจากปุ๋ยธรรมชาติโดยเติมธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองต่างๆ มุ่งเน้นต่อเป้าหมายของพืชที่ปลูกโดยตรงกับความต้องการของเกษตรกร   ทำให้ดินร่วนซุยเพิ่มผลผลิตพิชิตความเป็นกรด-ด่าง

 สามารถทำให้พืชต่างๆ ทั่วไปในเขตเอเชีย ปรับปรุงโครงสร้างดินสู่ธรรมชาติ ลดปัญหาโลกร้อนปุ๋ยอินทรีย์สูตรยางพารา

ตราช้างคู่อุทุมพร

 ใช้ได้กับพืชต่อไปนี้

ยางพารา (เปลือกนิ่ม เปลือกหนาขึ้น  กรีดง่าย  ใบดกหนาเขียวชอุ่ม น้ำยางไหลดี ต้นแข็งแรง ให้ผลผลิตมาก  เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง คุ้มกับการลงทุน ) และใช้กับพืชสวนระยะแรกปลูก ไม้ประดับ  พืชหลังจากการเก็บเกี่ยว  สามารถพัฒนาพืชที่เสื่อมโทรมที่ให้ผลผลิต่ำให้เจริญงอกงามได้ดี 

            พืชผัก ทำให้พืชเจริญงอกงามได้ดีออกยอด ได้ง่ายขึ้น ใบเขียว ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย

            ไม้ผล  ใช่หว่านหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้พืชได้ปรับปรุงโครงสร้างของลำต้น ใบ และราก ช่วยทำให้พืชฟื้นตัวได้เร็ว  เพื่อรองรับฤดูการผลิตต่อไปได้ดี ปรับปรุงสร้างของดินให้ร่วนซุย

            พืชเล็ก หรือพืชปลูกใหม่ ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชเจริญงอกงามได้ดี ช่วยทำให้ใบเขียวขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์สูตรปาล์มน้ำมัน

ตราช้างคู่อุทุมพร

ใช้ได้กับพืชต่อไปนี้

 ปาล์มน้ำมัน ช่วยเร่งตาดอกตัวเมียเพิ่มขึ้น ทะลายใหญ่ ผลดก ลดดอกตัวผู้ เพิ่มดอกตัวเมีย ให้ผลผลิตสูง จำนวนทะลายเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน  เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน ดินจะร่วนซุย ลดการสูญเสียปุ๋ยโดยทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ดี

            ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ผลทั่ว ๆ ไป เช่น ข้าว ทุเรียน มะละกอ ส้มโอ ลองกง มะนาว มะขาม ลำไย ส้ม พริก มะเขือ ถั่ว แตงโม ไม้ดอกฯ  พืชแข็งแรง ผลดก ให้ผลผลิตสูง  เร่งตาดอก  ขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วงของผล


ปุ๋ยอินทรีย์
ตรา
ช้างคู่อุทุมพร ตราช้างอุทุมพร ตราบัวอาทิตย์

ผลิตโดย.วิสาหกิจชุมชนหินกูบ

พัฒนาสวนยางเพื่อการผลิต

169 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร


สนใจติดต่อ

โทร 077651068

มือถือ 085-6557609,080-8822943

Email : nipat_ni@hotmail.com

P-B-stroe@Hotmail.comใช้ปุ๋ยตราพีบีแล้ว
  เพิ่มผลผลิต พิชิตดินเสีย ปรับสภาพดินคืนสู่ธรรมชาติ ใช้แล้วรวย ช่วยลดปัญหาโลกร้อน

(ดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้น ช่วยลดการขาดน้ำของพืชได้อีกระดับ)

**** รับสมัครตัวแทนจำหนาย  รายได้ดีทำช่วงเวลาว่างทำตามความสมัครใจไม่มีข้อผูกมัดทำมากได้มากไม่มีค่าหัวคิว 
 สนใจติดต่อ    08-5655-7609 ,077-651068  จำนวนจำกัด

ติดต่อผู้ให้บริการ
169 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
COPYRIGHT © 2006 - 2014, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.