ติดต่อเรา
ลงโฆษณาโดย ลิบงการท่องเที่ยว (LiBongTravel)
ที่ตั้ง
N/A
Contact No. 086-266-5054
18-09-09 726 ครั้ง แจ้งประกาศที่ไม่เหมาะสม


 

ยินดีต้อนรับสู่ลิบงการท่องเที่ยว


ลิบงการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 43-0014 ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคใต้เขต1 ด้วยประสบการณ์ในการนำเที่ยวทางด้านทะเลมาเป็นเวลา 10 กว่าปีทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทะเล ซึ่งทางบริษัทได้มุ่งเน้นโปรแกรมนำเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะทะเลตรัง และ ทะเลเกาะรอก ซึ่งจะเป็นแบบเช้าไปเย็นกลับและแบบแพ็คเก็จทัวร์
นอกจากนี้ เรายังมีบริการรับจัดกิจกรรมสำหรับกรุ๊ปทัวร์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านทางบกหรือทางทะเลตามความต้องการ
ของท่านเรามีความยินดีที่จะรับใช้ท่าน


*****************************************************
คุณยุคล โจ้งทอง  
โทร  :  086-266-5054 
อีเมลล์  :  libongtravel@hotmail.com 
เว็บไซต์  :  www.libongtravel.com
                      

  เที่ยวเรือใหญ่  ความปลอดภัยสูง
COPYRIGHT © 2006 - 2015, Eighty - Eight DB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.